Cursusvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Archery Learning Projects

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen, workshops, lezingen, trainingen en opleidingen van Archery Learning Projects, onderdeel van Archery Service Center.  Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, lezingen, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, lezing, training of opleiding komt tot stand door het aanmelden van de deelnemer en een schriftelijke bevestiging van Archery Learning Projects/ Archery Service Center.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, lezingen, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.     2.4 minimaal één week voor aanvang van de activiteit moet het verschuldigde bedrag betaald zijn, of op de rekening van ASC overgemaakt zijn.

 1. Afmelden (annuleren) door de deelnemer
  3.1 Afmelden dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren.
  3.2 Afmelden is kosteloos tot 5 dagen voor aanvang met 100% terugbetaling.
  Na deze 5 dagen brengen wij altijd 100 % van het cursusbedrag in rekening.
  Er is geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
  3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor een vervanger zorgen. In dit geval dien je dit te melden schriftelijk of via email, met naam van je vervanger
 2. Annulering/verplaatsing door Archery Learning Projects (ALP)
  4.1 ALP is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus, workshop, lezing, training of opleiding te annuleren, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht van.
  4.2 ALP is gerechtigd tot uiterlijk één week voor aanvang van de cursus, workshop, lezing, training of opleiding de datum te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  4.3 ALP is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus, workshop, lezing, training of opleiding te annuleren. Bij annulering of datum wijziging kan in overleg de cursus kosten gerestitueerd worden

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een cursus, workshop, lezing, training of opleiding? Neem dan contact met ons op schriftelijk of via mail wij staan open voor kritiek en zullen er alles aan doen om deze klacht met je op te lossen.

7: Aansprakelijkheid
7.1 ALP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, tijdens de cursus, workshop, lezing, training of opleiding.

8: Overig
8.1 ALP behoudt zich altijd het recht om de cursussen, workshops, lezingen, trainingen en opleiding inhoudelijk te wijzigen.
9.3 Indien een deelnemer tijdens een cursus, workshop, lezing, training of opleiding, buiten proportioneel hinder veroorzaakt (te beoordelen door ALP-medewerker) dan behouden wij ons het recht voor om deze persoon te verzoeken zich te verwijderen en in de toekomst te weigeren voor volgende cursussen, workshops, lezingen, trainingen en opleidingen.