Video-Analyse

  • Tarieven Video Analyse:
  • € 39,00 voor een ca. 20 minuten durende Video sessie, inclusief een analyse door Johan van Dongen. De gemaakte opnames worden digitaal beschikbaar gesteld, dit is in de prijs van € 39,00 inbegrepen.
  • Breng daarvoor een memorystick mee (minimaal 1gb), of te koop bij ASC voor € 7,50.

Eventuele verlenging van een VA-sessie:
Wanneer er veel dingen zijn te analyseren kan een VA-sessie verlengd worden.
De kosten voor een ‘verlenging’ van een VA-sessie bedragen € 12,75 per 10 minuten.

Voorbereiding Video Analyse: maak van tevoren een afspraak!
Het is wenselijk om op tijd (minstens 20 minuten voor aanvang van je afspraak) aanwezig zijn voor de opbouw van jouw boogsetup, de warming up en het inschieten.