ASC complex gedeeltelijk Rookvrij

In het Nationaal Preventieakkoord hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportevenementen en sportverenigingen (en de directe omgeving) rookvrij zijn.
De sportsector wil namelijk dat iedereen kan genieten van sport in een rookvrije omgeving. 

ASC heeft besloten dit streven actief te onderschrijven en vanaf 1 juli 2023 ons terrein gedeeltelijk Rookvrij te maken.

Gedeeltelijk Rookvrij, wil zeggen dat we een aparte Rookzone hebben aangeduid. Alleen in dat gedeelte mag dus gerookt worden.Ons besluit om het ASC complex (gedeeltelijk) ROOKVRIJ te willen houden wordt kenbaar gemaakt middels daartoe nationaal ontworpen borden.

  • een bord aan het hekwerk bij het opkomen van ons terrein.
  • een bord bij de ingang van de winkel.
  • een bord bij de toegang tot de Schietweide c.q. Buitenbanen
  • een bord op het overdekt terras.

Ons parkeerterrein is dus ook rookvrij!
De maatregel betreft ook het gebruik van elektronische rookwaren.
Met het creëren van een Rookzone willen we voorkomen dat er direct buiten ons terrein gerookt gaat worden.
Met het oog op de veiligheid voor medewerkers en bezoekers vanwege langskomend verkeer (met name landbouwvoertuigen).
Bovendien willen we voorkomen dat direct buiten ons terrein de omgeving er uit gaat zien als een asbak.

Handhaving
Wij doen een beroep op je begrip voor deze maatregel. Wij ondersteunen de afwegingen, die hebben geleid tot dit beleid. Wij willen echter geen politieagent gaan spelen op ons eigen terrein.

Je bent van harte welkom op ons terrein, maar verwachten dat onze gasten/klanten onze ‘spelregels’ in het kader van dit initiatief respecteren.