Evaluatie van 2x BareBow 50m Outdoor Round 22 en 23 augustus

Doen we het, of doen we het niet?
Op zich is een wedstrijdvorm als een 50m BareBow Outdoor snel geregeld. Zeker, wanneer er voldoende handjes zijn en bovendien wanneer die handjes weten wat er moet gebeuren.

Waar we ons echter vanaf het begin zorgen over hebben gemaakt, is het voorkomen van verspreiding van het Corona Virus. Hoe moeten we dat aanpakken (voorschriften RIVM & Veiligheidsregio), welke maatregelen kunnen/moeten we gaan nemen en zijn die maatregelen uitvoerbaar en te handhaven?
Hebben de op te leggen beperkingen niet te veel impact op de wedstrijd en vooral ook op beleving ervan door de deelnemers?
Want die beperkende maatregelen hébben invloed. Corona heeft tijden veranderd en het blijft voorlopig anders. Veiligheidsregels beheersen het organiseren van evenementen en de komende tijd zullen we ons aan veiligheidsregels moeten blijven houden. Daarin hebben we niet te kiezen.

Een protocol opmaken dus
Met een duidelijk en compleet protocol voorkom je misverstanden.
Voorwaarde is dat het dan ook goed gelezen, begrepen en gerespecteerd wordt.
Want, wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor het afstand houden, voor regelmatig handen wassen c.q. desinfecteren. Kortom, wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de (COVID-)veiligheid?
Mag je uitgaan van het gebruik van gezond verstand door de sporter en alle aanwezigen? Of hebben we iemand nodig, die de hele dag rondloopt om -op een vriendelijke manier- te vertellen, wat je eigenlijk niet mag doen? Terwijl iedereen toch behoort te weten wat wel en niet hoort in deze Corona-Tijd, toch?

Wie wil nog organiseren? Verantwoordelijk zijn voor een ‘Corona-veilig’ evenement?
We hebben respect voor alle clubs/mensen, die de afgelopen tijd mochten/wilden organiseren en voor hen die in de komende tijd wedstrijden kunnen/mogen/willen organiseren.

Overheidsvoorschriften maken het organiseren van iets niet makkelijk, omdat de regelgeving per veiligheidsregio/gemeente enorm blijkt te verschillen en regelmatig aangepast worden.
Met als gevolg vaak minder deelnemers, meer afmeldingen, meer geregel en voor de organisatoren extra kosten en minder inkomsten. Inkomsten, die verenigingen hard nodig hebben, want ook zij kunnen in hun accommodatie minder sporters tegelijk laten sporten en missen ‘normale’ inkomsten.
Veel verenigingen hebben inmiddels leden verloren.
Corona en de impact ervan treft ons allemaal.

Ondersteuning door de centrale handboogorganisatie NHB Handboogsport Nederland, onze NHB, heeft ons de afgelopen tijd goed op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond nationale regelgeving. Mede door hun informatievoorziening en medewerking was het mogelijk om een duidelijk en werkbaar protocol te formuleren.

Tevreden terugblik
Als organisator van deze twee wedstrijden kijken we tevreden terug op afgelopen weekend. Er was ruimte voor meer deelnemers, maar BareBow is nu eenmaal een discipline met een (volumematig) beperkt publiek. Diegenen, die er waren hebben we zien genieten. Het ‘bijzondere’ protocol werd redelijk goed gerespecteerd en daar waar een ‘herinnering’ nodig was, werd goed gereageerd.

De weergoden waren ons (vooral op zaterdag) gunstig gezind en er werden klinkende prestaties neergezet.  Ieder op zijn eigen niveau. En we denken dat de uitslagen van finaleronden recht deden aan de kwaliteiten van de finalisten en later winnaars. Dus, behalve dat we de schietlijn liever volledig bezet hadden willen zien, zijn we blij dat we dit evenement hebben mogen/kunnen doen plaatsvinden.
Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en al degenen, die hieraan hebben bijgedragen.

Samen doen we het beter!
In deze rare en onzekere periode is het de bedoeling dat we de pijlen op hetzelfde doel blijven richten. We hopen in de komende tijd -in een veilige omgeving- samen te mogen/kunnen blijven genieten van onze passie, de handboogsport in al zijn niveaus en vormen.
Liefs van Johan & Mary

Zaterdag Dames Zaterdag Heren
1e Baiba Gaile 1e Timo Heydasch
2e Melanie Gemsa 2e Wil van der Coelen
3e Sylvia Damen 3e Volker Brosen

Zondag Dames Zondag Heren
1e Melanie Gemsa 1e Timo Heydasch
2e Sjan Huijbregts 2e Alessandro Morini
3e Liane Willems 3e Twan Cleven