Waarbij consumenten winkels bezoeken om producten te zien en te testen om ze later elders – en steeds vaker online – te kopen.
Hierbij een uitleg hoe we daar bij ASC mee om gaan.

Voorwaarden uitproberen/testen van materiaal
Als geen ander weten wij dat het gebruik van materialen onderhevig kan zijn aan persoonlijke voorkeuren. Met de hedendaagse media krijgen we allen volop (audio-)visuele informatie over wat er allemaal op de markt verkrijgbaar is. Als serieuze aanbieder van handboogsportmaterialen proberen wij verantwoorde keuzes te maken m.b.t. opname van producten in ons assortiment. Technische informatie kunnen we vergelijken en beoordelen. En die expertise delen wij graag met onze klanten. De ‘feel’ voor een individuele sporter ligt echter buiten ons beoordelingsbereik. Zeker wanneer er een vergelijking van een ‘feel’ gezocht wordt. Het beste wat wij dan kunnen aanbieden is de mogelijkheid om materiaal te testen en onze klanten daarmede de mogelijkheid te geven om een optimale keuze te maken. De praktijk heeft ons echter geleerd, dat hierover goede afspraken gemaakt dienen te worden.

‘Showrooming’
Ook wij worden (helaas) geconfronteerd met het zgn. ’showrooming’. Aan ons wordt gevraagd om advies en de mogelijkheid om iets uit te mogen proberen en er zijn dan mensen, die vervolgens besluiten om dat product elders (via internet of bij collega’s) aan te kopen. Meestal zelfs zonder dank voor de (gratis) dienstverlening. Wij meenden daarom er goed aan te doen om een ‘testvergoedings’-regeling te gaan toepassen.

Testvergoeding
Voor het uitproberen/testen van materiaal zonder direct opvolgende aankoop vragen we een vergoeding voor verstrekte adviezen, instructies en de test accommodatie.

  • Bij een daadwerkelijk directe aankoop of bestelling van getest materiaal in onze winkel, wordt géén vergoeding in rekening gebracht.
  • Indien niet direct tot aankoop/bestelling wordt besloten is een vergoeding verschuldigd.
  • Indien nadien alsnog tot aankoop wordt overgegaan wordt deze betaalde vergoeding op het aankoopbedrag in mindering gebracht.
  • Zonder aankoop kan dus geen restitutie (niet in contanten, niet op een andere manier) van een betaalde testvergoeding worden geclaimd.
  • Het recht op restitutie geldt tot 3 maanden na de testdatum.
  • Het recht op restitutie is niet overdraagbaar naar een andere sporter.

Omvang testvergoeding
Testmaterialen met een aankoopwaarde < € 100             : €   25,-
Testmaterialen met een aankoopwaarde € 100-200 : € 50,-
Testmaterialen met een aankoopwaarde > € 200             : € 100,-
Testmaterialen met een aankoopwaarde > € 1000           :  € 250,-

Wij realiseren ons, dat deze regeling niet door iedereen als vriendelijk wordt ervaren.
Je mag er zeker van zijn dat klantvriendelijkheid hoog in het vaandel van ASC en haar medewerkers staat geschreven.

Het feit dat in praktijk die geboden klantvriendelijkheid met enige regelmaat NIET werd gewaardeerd heeft ons tot deze regeling gebracht.
Niet in de laatste plaats om beschikbaar te zijn voor klanten die dat WEL waarderen.

Johan van Dongen
Archery Service Center Tech Team